Kraul

Kraul je nejrychlejší plavecká technika. Při plavání kraulem se plavec nachází v takřka vodorovné poloze vzhledem k hladině. Díky tomu je jeho odpor nejmenší. Při plavání kraulem jsou pohyby vedeny tak, že nedochází ke brždění plavce, následné pohyby končetin mu dodávají další rychlost.

Mezi výhody kraulu patří, že nedochází k namáhání krční páteře, které vzniká při plavání s hlavou nad vodou. Plavec je totiž během plavání ve vodorovné pozici a hledí na dno s vytáčivým pohybem při nádechu.

Prsa

Prsa jsou nejrozšířenější a zároveň nejpomalejší plaveckou technikou. Při plavání stylem prsa totiž vzniká velké tření, protože pohyby jsou prováděny ve větší vzdálenosti od těla.

Znak

Plavecký styl charakteristický tím, že se plave na zádech. Ruce pracují obdobně jako u kraulu (pravá ruka se pohybuje vzduchem za plavce zatímco levá pracuje ve vodě. Před vnořením ruky do vody je důležité co nejvíce vytočit rameno, aby ce dráha ruky ve vodě co nejvíce prodloužila.

Motýlek

Poslední ze čtyř základních plaveckých stylů. Motýlek se plave po břiše (hlavou dolů). Po vynoření z vody se vytahují obě ruce zároveň a pohybují se dopředu (směrem k hlavě) a podél ní se vrací pod vodu a podél těla se pohybují po co nejdelší dráze (tzv. vlně). Nohy kopou dvakrát za záběr rukama souběžně vedle sebe.